Hizmetlerimiz

Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Metal – Talaş Atıkları

Bu atıklar, genellikle demir, bakır, alüminyum, krom, sarı ve bunların talaşları şeklinde üretim artığı olarak karşımıza çıkar ve petrokimyevi maddelerle kontamine olmuşlardır. Bu atıkların çevreye zarar vermeden nakliyesini ve geri kazanımını sağlayarak işletmelere, ülke ekonomisine ve şirketimize kazanç sağlamaktayız.

 

Bilgi almak için hemen tıklayın!