Hizmetlerimiz

Atık Akümülatör Alımı

Yönetmelikte akümülatör üretici ve ithalatçıları, atık akümülatörleri çevreye zarar vermeyecek şekilde toplamak, taşımak ve geri kazanımı veya bertarafını sağlamakla yükümlü kılınmışlardır. Biz de gerekli izin ve lisanslara sahip, çevre dostu bir firma olarak, yönetmeliğe uygun şekilde TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ maddelerle kontamine olmuş her türlü atıkları taşıyıp geri kazanımını sağlamaktayız.

Bilgi almak için hemen tıklayın!