Hizmetlerimiz

Alımını Yaptığımız Diğer Hurdalar

Tehlikeli atıkların bertarafı özel araçlar gerektiren tehlikeli bir işlemdir ve kişisel olarak yapılması mümkün değildir. Tehlikesiz ve tehlikeli atık taşıma lisansına sahip güçlü bir firma olarak, bu atıkların taşınmasını gerçekleştiren önde isimlerden biriyiz. Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş yağlı talaş, metaller, kablolar ve ambalaj atıkları gibi her türlü maddeler tehlikeli atık sınıfına girmektedir. Bu tür atıkların diğer atıklardan ayrı tutulması gerektiği bilincinde olup, TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ maddelerle kontamine olmuş her atığın güvenli bir şekilde taşıma işlemlerini gerçekleştirerek, hem ekonomik hem de çevre ve canlı sağlığı açısından büyük işler yapmaktayız.

Hurda Alüminyum

Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ve ülke ekonomisi içinde çok önemli bir yeri olan alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım isteyen taşımacılık ve inşaat sanayiinde de geniş kullanım alanı bulan bu metalin, TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ ATIKLARLA kontamine olmuş hurdasını geri kazanmaktayız.

Hurda Sarı

Adına sıklıkla sarı veya sarılar denilen fakat asıl materyali bir metal olan pirinçten yapılan bu malzeme türü sarı, altınımsı ve parlak görünen bir bakır ve çinko alaşımıdır. Pirinç materyalinden neredeyse her yerde kullanımı mevcut olup; sıhhi tesisatta, elektronikte, nalburiyede ve pirinçten üretilmiş eşyalarda kullanılmaktadır. Oldukça uzun ömürlü olan sarının TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ maddelerle kontamine olmuş kısmı da dahil olmak üzere geri kazanımını sağlayarak ekonomide uzun vadede yarar sağlamaktayız.

Hurda Bakır

Dünya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi, elektriği diğer bütün metaller içinde gümüşten sonra en iyi ileten ve endüstriyel önemi yüksek olan bir metal olmasından dolayı bakır, ülke ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır. TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ ATIKLARLA kontamine olmuş hurda bakırın geri kazanımının ekonomiye büyük yarar sağlamasında rol oynamaktan gurur duyuyoruz.

Hurda Krom

Çeliğe sertlik ile kırılma ve darbelere karşı direnç veren, aynı zamanda aşınma ve oksitlenmeye karşı koruma sağlayan kromun çeşitli alaşımları mermi, denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarla ilgili destek sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu nedenle büyük değere sahip olan kromun TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ ATIKLARLA kontamine olmuş hurdasını geri kazanarak ekonomiye katkı sağlamaktayız.

Hurda Nikel

Havaya karşı gösterdiği oksitlenme direnci sayesinde; bozuk para üretiminde, kimyasal araç ve gereçlerin üretiminde ve Alman gümüşü gibi birçok alaşımın üretiminde kullanılan Nikel, doğada genelde kobalt ile birlikte bulunur. Alaşımlar ve paslanmaz çelik üretiminde önemli olup ülke ekonomisinde etkisi büyüktür. Bundan dolayı her türlü TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ maddelerle kontamine olmuş hurda nikelleri mevzuata uygun bir şekilde geri kazanıma taşımaktayız.

Hurda Çinko

TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ maddelerle kontamine olmuş olan her türlü atığı geri kazanıma taşıyan firmamız; demir ve çelik ürünlerinde, şarj edilebilir pillerde, inşaat sektöründe ve çatı yapımlarında sık kullanılan çinkonun, uzun ömürlü olmasından dolayı da geri dönüşümünü yapmakta olup, ülke ve dünya ekonomisine fayda sağlamaktadır.

Hurda Kağıt

En çok üzerine yazı yazılması veya baskı amacıyla kullanımı yaygın olsa da, endüstriyel ve inşaat sektöründe gerçekleştirilen işlemlerde pek çok alanda kullanılan kağıdın tüketimi, teknolojinin gelişmesine rağmen hızla artmaktadır. Bu artışın ağaçları etkilemesini ve çevreye zararını minimum seviyeye çekmek için İstanbul Hurda & Metal Tic. olarak kağıt geri dönüşümünde ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktayız.

Hurda Plastik

Plastik, geniş ve gittikçe artan sayıda uygulamada kullanılan birçok sentetik yahut yarı sentetik malzemeyi tanımlayan genel bir terimdir. Plastikler, kullanım ömrünü tamamlasa dahi öylece çöpe atılamayacak kadar değerli bir kaynaktır. TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ ATIKLARLA kontamine olmuş hurda plastiklerden geri kazanım sağlanmasına katkıda bulunarak çevreye ve ülke ekonomisine yarar sağlamakta olan firmamız, Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri haline gelmiştir.

Hurda Kablo

Elektrik akımı iletiminde kullanılan üzeri yalıtkan bir madde ile kaplı metalik bir iletken olan kablo, bir veya daha fazla telin yalıtıcı maddeyle kaplanmasıyla oluşur. İçindeki bakır veya alüminyum ile dış kaplaması ayrılarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ ATIKLARLA kontamine olmuş tüm hurda kabloların geri kazanımına katkıda bulunarak ülke ekonomisine büyük ölçüde fayda sağlamaktan gurur duymaktayız.

Bilgi almak için hemen tıklayın!